Izrael: Významné duchovní centrum a skvělá zájezdová destinace

Přestože bylo území dnešního Izraele obýváno již v dobách paleolitu, dnešní stát je velmi mladý a vznikl teprve 14. května 1948. S lokalitou je neodmyslitelně spojeno zrození tří monoteistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Odehrály se zde významné události židovských dějin a údajně i nespočet biblických příběhů. Zájezdy do Izraele ale nejsou určeny pouze poutníkům, kteří chtějí navštívit svatá místa, ale také turistům se zájmem o starobylou kulturu.

Jeruzalém snoubí tři největší náboženské směry

K nejvyhledávanějším turistický cílům bezesporu patří Jeruzalém, který patří k nejstarším městům na světě. Duchovní centrum židovského národa je zároveň hlavním městem Státu Izrael (oficiální název Izraele) a nachází se zde Západní zeď (tzv. Zeď nářků) – pozůstatek chrámu, který dal vystavět legendární král Šalamoun. Poutníci z celého světa do spár mezi kamennými kvádry zastrkávají papírky s přáními a modlitbami. Jeruzalém je významným místem i pro křesťany. Jde přede o místo, kde proběhla Poslední večeře Ježíše Krista a jeho ukřižování na Golgotě. Muslimové považují izraelskou metropoli za třetí nejposvátnější místo.

Izrael má co nabídnout i ostatním turistům

Návštěvou Jeruzaléma však dovolená v Izraeli teprve začíná. Za zmínku stojí také Tel Aviv – druhé největší město plné hotelů, restaurací, kaváren, zábavních podniků a kultury. A konečně i přístavní město Eilat u Mrtvého moře. Zde si turisté užívají špičkového zázemí a atrakcí v podobě oceanária, delfinária či zábavního parku. Samozřejmostí je i možnost celoročního koupání. Rozhodnete-li se Izrael navštívit, bezesporu si z něj odnesete spoustu nevšedních zážitků. Specialistou na zájezdy do Izraele je cestovní kancelář Kareta Tour, která nabízí především léčebné a relaxační zájezdy k Mrtvému moři a v Eliatu, jakožto i víkendy v Tel Avivu. Chcete-li se podívat na aktuální nabídku, pokračujte na www.karetatour.cz.