Asistenční služby, které určitě v zahraničí oceníte

Povinné ručení není určeno pouze k pokrytí škod, které způsobíte jiným osobám při řízení motorového vozidla. Pojišťovny nabízí i nejrůznější asistenční služby, které v zahraničí oceníte.

Asistenční služby v zahraničí

Co dělat, když vás za hranicemi potká porucha vozu nebo nehoda? Kde všude povinné ručení a havarijní pojištění platí? Odtah do servisu, oprava auta nebo noc v hotelu. Toto a další služby vám může zaplatit vaše pojišťovna, pokud vás překvapí porucha či nehoda v zahraničí. Právě asistenční služby by měly být jedním z kritérií při výběru povinného ručení. V prvé řadě se věnujte tomu, na co všechno se rozsah asistenčních služeb vztahuje. Téměř všechny pojišťovny nabízí základní asistenční služby k povinnému ručení zdarma. Jedná se většinou o poskytnutí asistenční služby v případě havárie. Lepší asistenční služby se pak odvíjí od limitů pojistného plnění.

Kde všude asistenční služby platí?

Vzhledem k tomu, že s asistenční služby sjednávají řidiči v rámci povinného či havarijního pojištění, je důležitá také otázka, v jakých státech jim pomůžou. Jediným platným a mezinárodně uznávaným dokladem o tom, že máte povinné ručení uzavřené, je zelená karta. Při jízdě po ČR i v zahraničí ji musí mít každý řidič. Přímo na této kartě je uveden seznam zemí, kde je vaše povinné ručení platné. Jedná se o členské státy Evropského hospodářského prostoru, země stanovené vyhláškou ministerstva financí a země, se kterými má Česká kancelář pojistitelů uzavřenou dohodu. Před cestou do země, kde si nejste jisti, je vhodné přečíst pojistné podmínky smlouvy. Stejný rozsah platí i pro asistenční služby v rámci daného produktu. Při cestě do zahraničí na pojistce rozhodně nešetřete! V případě, že vyjíždíte do zahraničí pravidelně, pak rozhodně na asistenčních službách nešetřete. Vyplatí se i pořízení rozšířeného balíčku, který vám zajistí dostatečnou pomoc v cizině. Kryjí například:
 • uskladnění a ostrahu vozidla v zahraničí,
 • zajištění administrativy v souvislosti se zanecháním poškozeného vozu v zahraničí,
 • právní pomoc advokáta,
 • tlumočníka,
 • pomoc při zcizení vozidla,
 • úhradu nákladů za nocleh,
 • půjčení náhradního auta,
 • platbu za vzniklé defekty,
 • načerpání nesprávného paliva,
 • ztráta nebo zabouchnutí klíčků ve voze
 • zajištění finanční hotovosti
 • pomoc při vybití akumulátoru
Ať už budete viníkem nehody či poškozeným, vždy zavolejte policii. I v řadě zemí policie vyšetřuje pouze vážnější nehody. Pokud nebude vaše nehoda prošetřována, vyplňte Záznam o dopravní nehodě.

Přehled asistenčních služeb některých pojišťoven

Co nabízí pojišťovny k povinnému ručení
Allianz Porucha, nehoda, vandalismus, poškození zvířetem, odtah 2500 Kč v základní asistenční službě, asistence při chybě řidiče
Axa Oprava na místě 2800 Kč, odtah není limitován, jedna noc v hotelu 2000 Kč, případně náhradní auto, příspěvek na vlak či bus. Nelze připlatit lepší služby.
Česká pojišťovna Asistenční služby je třeba přikoupit
ČSOB Nehoda, porucha, vandalismus, odtah do 2000 Kč. Ubytování až 2 noci/1500 Kč na noc, náhradní vůz či příspěvek na bus nebo vlak
Direct Při nehodě odtah do 2000 Kč, příspěvek na dopravu nebo náhradní vozidlo
Kooperativa Při nehodě: odtah do 50 km, příjezd mechanika a 45 minut práce, lze přikoupit lepší služby
Uniqua Havárie, odcizení, porucha oprava na místě či odtah do 2500 Kč, ubytování do 1500 Kč při opravě nad 8 hodin

Vyberte si povinné ručení podle asistenčních služeb

Nikdy není možné předvídat, co se nám při cestě do zahraničí stane. Jednotlivé nabídky porovnejte pomocí online kalkulačky. Ta je zdarma, navíc si sjednáte nejvýhodnější variantu. Nejlepší povinné ručení lze sjednat například zde. Povinné ručení tedy nevybírejte pouze podle ceny, ale také nabízených asistenčních služeb.

Publikováno: 26. 10. 2017 / Aktualizováno: 07. 06. 2023

Kategorie: Dovolená v zahraničí | Zajímá vás

Autor: Adam Rýdl